Liên Hệ

CÔNG TY TNHH LÂM HOÀNG WALLPAPER

————————————————————————————-

Tên Công Ty Bằng Tiếng Việt :  CÔNG TY TNHH LÂM HOÀNG WALLPAPER

Trụ Sợ Chính : 45 Trần Quý Cáp, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã Số Doanh Nghiệp : 031 364 53 66

Liên Hệ : 0939813146 – 0932602600