Chính sách và quy định khi mua sản phẩm giấy dán tường

Quy định về sản phẩm giữa bên bán và bên mua

Nghĩa vụ bên bán : 

– Tư vấn chọn mẫu và hướng dẫn cách sự dụng sản phẩm giấy dán tường.

– Cung cấp đầu đủ sản phẩmsố lượng cho bên mua đúng thời gian và đúng địa điểm.

– Hỗ trợ kỹ thuật cũng như là thi công sản phẩm giấy dán tường cho bên mua, giải quyết thắc mắc và khó khăn trong quá trình sử dụng sản phẩm giấy dán tường

– Cung cấp các chứng từ liên quan tới sản phẩm giấy dán tường cho bên mua.

Nghĩa vụ của bên mua:

– Thực hiện đúng các quy trình, quy định liên quan tới dịch vụ do bên bán quy định.

– Thanh toán cho bên bán đầy đủ số tiền theo đơn đặt hàng kèm theo các chứng từ, hóa đơn theo quy định (Nếu có).

– Hỗ trợ và cung cấp thông tin đầy đủ cho Người bán liên quan tới các giao dịch khi bên bán khi có yêu cầu.

77178 2

Quy định về quy trình khiếu nại :

– Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch sản phẩm giấy dán tường của Công Ty Giấy Dán Tường Lâm Hoàng Wallpaper.

– Tất cả mọi trường hợp đổi trả, quý khách phải tới địa điểm giao dịch của chúng tôi để làm thủ tục đổi trả.

– Thời gian giải quyết khiếu nại của bên mua sẽ được giải quyết không quá 24h làm việc.

Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng  ( Bên Mua )

– Bảo quản, lưu trữ những thông tin dữ liệu giao dịch của khách hàng trong vòng 36 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch.

– Lưu giữ các chứng từ liên quan đến khiếu nại của khách hàng trong thời gian 36 tháng, kể từ ngày kết quả tra soát được khách hàng chấp nhận.

Quy định về bảo mật thông tin :

– Các thông tin của bên mua khi sử dụng sản phẩm trên trang Web sẽ được bảo mật và không tiết lộ thông tin cá nhân của Quý Khách cho bên thứ ba không liên quan khi không có sự đồng ý của Quý Khách hàng.

– Sử dụng thông tin cá nhân: Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng thông tin của Khách hàng trên hệ thống để liên hệ như gọi điện, gửi mail, thư cảm ơn,…